Darmowa platforma matematyczna

Zachęcamy uczniów do skorzystania z platformy matematycznej, na której za darmo można rozwiązywać zadania z różnych działów matematycznych. Na stronie możecie rozwiązywać zadania z poziomu podstawowego i rozszerzonego, obejmujący program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym. Załóżcie bezpłatne konto na tej Read More …

Stypendia

Do 15 września 2020 r. można składać wnioski o stypendium. Jest to pomoc socjalna, finansowa dla rodzin. Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium Read More …