Stypendia

Do 15 września 2020 r. można składać wnioski o stypendium. Jest to pomoc socjalna, finansowa dla rodzin. Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium Read More …