Harmonogram rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

VI Liceum Ogólnokształcące

Data początkowaData końcowaInformacje o etapie
15.05.202319.06.2023 godz. 15:00Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
23.06.2023 12.07.2023 godz.15:00Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty
18.07.2023
godz. 10:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
21.07.2023
godz. 15:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
24.07.2023
godz.10:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Technikum nr 5

Data początkowaData końcowaInformacje o etapie
15.05.202319.06.2023 godz. 15:00Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
23.06.202312.07.2023 godz.15:00Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty
18.07.2023
godz.10:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
15.05.202319.07.2023Wydanie przez szkołę skierowań na badanie lekarskie
21.07.2023
godz.15:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
24.07.2023
godz.10:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

  1. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:
  2. wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, który kandydat składa do 19 czerwca 2023 r. do godziny 15:00;
  3. poświadczona kopia świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty, które kandydat dostarcza w terminie od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godziny 15:00;
  4. oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej, który kandydat dostarcza w terminie do 21 lipca 2023 r. do godziny 15:00
  5. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty, który kandydat dostarcza do 21 lipca 2023 r. do godziny 15:00
  6. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu które kandydat dostarcza do 21 lipca 2023 r. do godziny 15:00*
  7. 2 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia, które kandydat dostarcza do 21 lipca 2023 r. do godziny 15:00.

Dodatkowe informacje:

  1. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2023

s. mgr Katarzyna Braguła

         Dyrektor szkoły

Suwałki, 18 kwietnia 2023 r.