Harmonogram rekrutacji

VI Liceum Ogólnokształcące

Data początkowaData końcowaInformacje o etapie
17.05.202121.06.2021 g. 15:00Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
25.06.2021 14.07.2021 g.15:00Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty
22.07.202122.07.2021Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
23.07.202130.07.2021
g. 15:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
02.08.2021
g.14:00
02.08.2021
g.14:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Technikum nr 5

Data początkowaData końcowaInformacje o etapie
17.05.202121.06.2021 g. 15:00Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
25.06.2021 14.07.2021 g.15:00Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty
22.07.202122.07.2021Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
17.05.202126.07.2021Wydanie przez szkołę skierowań na badanie lekarskie
23.07.202130.07.2021
g. 15:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
02.08.2021
g.14:00
02.08.2021
g.14:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły