Harmonogram rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

VI Liceum Ogólnokształcące

Data początkowaData końcowaInformacje o etapie
13.05.202418.06.2024 godz. 15:00Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
21.06.2024 09.07.2024 godz.15:00Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty
16.07.2024
godz. 10:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
19.07.2024
godz. 15:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
22.07.2024
godz.10:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Technikum nr 5

Data początkowaData końcowaInformacje o etapie
13.05.202418.06.2024 godz. 15:00Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
21.06.20249.07.2024 godz.15:00Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty
16.07.2024
godz.10:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13.05.202417.07.2024Wydanie przez szkołę skierowań na badanie lekarskie
19.07.2024
godz.15:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
22.07.2024
godz.10:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

  1. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:
  2. wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, który kandydat składa do 18 czerwca 2024 r. do godziny 15:00;
  3. poświadczona kopia świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty, które kandydat dostarcza w terminie od 21 czerwca do 9 lipca 2024 r. do godziny 15:00;
  4. oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej, który kandydat dostarcza w terminie do 19 lipca 2024 r. do godziny 15:00
  5. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty, który kandydat dostarcza do 19 lipca 2024 r. do godziny 15:00
  6. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu które kandydat dostarcza do 19 lipca 2024 r. do godziny 15:00*
  7. 2 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia, które kandydat dostarcza do 19 lipca 2024 r. do godziny 15:00.

Dodatkowe informacje:

  1. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 21 lipca 2024 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2024

s. mgr Katarzyna Braguła

         Dyrektor szkoły

Suwałki, 4 kwietnia 2024 r.