Kadra

Nauczyciele

Dyrektor:

 • s. mgr Katarzyna Braguła

Wicedyrektor:

 • s. mgr Hanna Swynczak

wychowawcy:

 • IV LO p. mgr Iwona Wierzbińska
 • I LO p Monika Tarlecka
 • V T p mgr Marzena Romanowska
 • II T mgr Tomasz Mróz
 • I T p mgr Ewa Meyza
 • III T p mgr Aleksander Turek
 • II LO p mgr Urszula Tomaszewska

psycholog szkolny: 

 • mgr Milena Miszkiel

pedagog specjalny:

 • mgr Monika Tarlecka

bibliotekarz: 

 • mgr Tomasz Mróz

język polski:

 • s. mgr Katarzyna Braguła
 • mgr Dorota Kossa- Szoch
 • mgr Urszula Tomaszewska
 • Ewa Meyza

matematyka:

 • s. mgr Hanna Swynczak
 •  mgr Emilia Turek
 • s. mgr Joanna Olszewska
 • mgr Ewa Nowik

język angielski:

 • mgr Sylwia Grzesiak
 • mgr Agnieszka Mandygraf
 • mgr Kamila Życzkowska-Kolenkiewicz

język rosyjski: 

 • mgr Zofia Śliżewska

język włoski: 

 • dr Ludmiła Furman

 język niemiecki:

mgr Justyna Kamińska

historia:

 • mgr Marzena Romanowska
 • mgr Marta Spudzis
 • mgr Edyta Sidor-Bryk

podstawy przedsiębiorczości: 

 • mgr Halina Szuszczyńska

geografia: 

 • mgr Anna Harasimowicz
 • mgr Małgorzata Nesteruk

fizyka: 

 • s.mgr Hanna Swynczak

chemia, biologia, przyroda:

 • mgr Katarzyna Kalejta

informatyka: 

 • mgr Aleksander Turek

informatyka w turystyce:

 • mgr Anna Romanowska

edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie:

 • mgr Iwona Wierzbińska

wychowanie fizyczne:

 • mgr Iwona Wierzbińska
 • mgr Tomasz Mróz

religia: 

 • s. mgr Marzena Lata

filozofia:

 • mgr Dorota Kossa- Szoch

zajęcia rewalidacyjne:

 • mgr Monika Tarlecka

przedmioty zawodowe dla technika organizacji turystyki:

 • mgr Beata Choińska
 • mgr Małgorzata Nesteruk
 • mgr Anna Romanowska

przedmioty zawodowe dla technika przemysłu mody:

 • mgr Petronela Woronko
 • mgr Monika Konopska

opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 • mgr Tomasz Mróz
Lp.Nazwisko imię nauczycielaAdres poczty
 1Grzesiak Sylwias.grzesiak@zssal.suwalki.pl
 2Długosz Martam.dlugosz@zssal.suwalki.pl
 3s. Braguła Katarzyna   k. bragula@zssal.suwalki.pl
 4Choińska Beatab.choinska@zssal.suwalki.pl
 5Mandygraf Agnieszka  a.mandygraf@zssal.suwalki.pl
 6Furman Ludmiłal.furman@zssal.suwalki.pl
 7Miszkiel Milenam.miszkiel@zssal.suwalki.pl
 8Harasimowicz Annaa.harasimowicz@zssal.suwalki.pl
 9Kamińska Justynaj.kaminska@zssal.suwalki.pl
 10Kalejta Katarzynak.kalejta@zssal.suwalki.pl
 11Nowik Teresat.nowik@zssal.suwalki.pl
 12Ogłodzińska Edytae.oglodzinska@zssal.suwalki.pl
 13Konopska Monikam.konopska@zssal.suwalki.pl
 14Kossa – Szoch Dorotad.kossa-szoch@zssal.suwalki.pl
 15s. Lata Marzenam.lata@zssal.suwalki.pl
 16Woronko Petronelap.woronko@zssal.suwalki.pl
 17Mróz Tomasz Michałt.mroz@zssal.suwalki.pl
 18Nesteruk Małgorzatam.nesteruk@zssal.suwalki.pl
 19Romanowska Annaa.romanowska@zssal.suwalki.pl
 20Romanowska Marzenam.romanowska@zssal.suwalki.pl
 21Spudzis Martam.spudzis@zssal.suwalki.pl
 22Wierzbińska Iwonai.wierzbinska@zssal.suwalki.pl
 23s. Swynczak Hannah.swynczak@zssal.suwalki.pl
 24Szuszczyńska Halinah.szuszczynska@zssal.suwalki.pl
 25Śliżewska Zofiaz.slizewska@zssal.suwalki.pl
26Monika Tarleckam.tarlecka@zssal.suwalki.pl
 27Tomaszewska Urszulau.tomaszewska@zssal.suwalki.pl
 28Turek Emiliae.turek@zssal.suwalki.pl
 29Turek Aleksandera.turek@zssal.suwalki.pl