Kadra

Nauczyciele

Dyrektor:

 • s. mgr Katarzyna Braguła

Wicedyrektor:

 • s. mgr Hanna Swynczak

wychowawcy:

 • II LO p. mgr Iwona Wierzbińska
 • III LO p s. mgr Marzena Lata
 • III T p mgr Marzanna Kamińska
 • III LO g mgr Zbigniew Masłowski
 • III T g mgr Tomasz Mróz
 • IV T mgr Anna Romanowska
 • I T p mgr Edyta Ogłodzińska

psycholog szkolny: 

 • mgr Elżbieta Krzesicka

pedagog szkolny:

 • mgr Beata Choińska

bibliotekarz: 

 • mgr Tomasz Mróz

język polski:

 • s. mgr Katarzyna Braguła
 • mgr Zbigniew Masłowski
 • mgr Dorota Kossa- Szoch
 • mgr Urszula Tomaszewska

matematyka:

 • s. mgr Hanna Swynczak
 •  mgr Emilia Turek
 • mgr Teresa Bogdan
 • mgr Marzena Chmielewska

język angielski:

 • mgr Alicja Dziemian
 • mgr Edyta Ogłodzińska
 • mgr Piotr Surdel

język rosyjski: 

 • mgr Zofia Śliżewska

język włoski: 

 • mgr Marzanna Kamińska

 język niemiecki:

mgr Justyna Kamińska

historia:

 • mgr Marzena Romanowska
 • mgr Marta Spudzis

podstawy przedsiębiorczości: 

 • mgr Halina Szuszczyńska

geografia: 

 • mgr Anna Harasimowicz
 • mgr Małgorzata Nesteruk

fizyka: 

 • s.mgr Hanna Swynczak

chemia, biologia, przyroda:

 • mgr Katarzyna Kalejta

informatyka: 

 • mgr Aleksander Turek

informatyka w turystyce:

 • mgr Anna Romanowska

edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie:

 • mgr Iwona Wierzbińska

wychowanie fizyczne:

 • mgr Iwona Wierzbińska
 • mgr Tomasz Mróz

religia: 

 • s. mgr Marzena Lata
 • s. mgr Małgorzata Grochowska
 • mgr Alicja Dziemian

filozofia:

 • mgr Dorota Kossa- Szoch

zajęcia rewalidacyjne:

 • mgr Monika Tarlecka

przedmioty zawodowe dla technika organizacji turystyki:

 • mgr Beata Choińska
 • mgr Małgorzata Nesteruk
 • mgr Anna Romanowska

przedmioty zawodowe dla technika przemysłu mody:

 • mgr Danuta Staszczyk
 • mgr Petronela Woronko
 • mgr Monika Konopska
 • mgr Agnieszka Dziuba

opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 • mgr Tomasz Mróz
Lp.Nazwisko imię nauczycielaAdres poczty
 1Chmielewska Marzenam.chmielewska@zssal.suwalki.pl
 2Bogdan Teresa t.bogdan@zssal.suwalki.pl
 3s. Braguła Katarzyna   k. bragula@zssal.suwalki.pl
 4Choińska Beatab.choinska@zssal.suwalki.pl
 5Dziemian Kamila Alicja   a.dziemian@zssal.suwalki.pl
 6Dziuba Agnieszkaa.dziuba@zssal.suwalki.pl
 7s. Grochowska Małgorzatam.grochowska@zssal.suwalki.pl
 8Harasimowicz Annaa.harasimowicz@zssal.suwalki.pl
 9Kamińska Justynaj.kaminska@zssal.suwalki.pl
 10Kalejta Katarzynak.kalejta@zssal.suwalki.pl
 11Kamińska Marzannam.kaminska@zssal.suwalki.pl
 12Ogłodzińska Edytae.oglodzinska@zssal.suwalki.pl
 13Konopska Monikam.konopska@zssal.suwalki.pl
 14Kossa – Szoch Dorotad.kossa-szoch@zssal.suwalki.pl
 15s. Lata Marzenam.lata@zssal.suwalki.pl
 16Masłowski Zbigniewz.maslowski@zssal.suwalki.pl
 17Mróz Tomasz Michałt.mroz@zssal.suwalki.pl
 18Nesteruk Małgorzatam.nesteruk@zssal.suwalki.pl
 19Romanowska Annaa.romanowska@zssal.suwalki.pl
 20Romanowska Marzenam.romanowska@zssal.suwalki.pl
 21Spudzis Martam.spudzis@zssal.suwalki.pl
 22Staszczyk Danutad.staszczyk@zssal.suwalki.pl
 23s. Swynczak Hannah.swynczak@zssal.suwalki.pl
 24Szuszczyńska Halinah.szuszczynska@zssal.suwalki.pl
 25Śliżewska Zofiaz.slizewska@zssal.suwalki.pl
26Monika Tarleckam.tarlecka@zssal.suwalki.pl
 27Tomaszewska Urszulau.tomaszewska@zssal.suwalki.pl
 28Turek Emiliae.turek@zssal.suwalki.pl
 29Turek Aleksandera.turek@zssal.suwalki.pl
 30Wierzbińska Iwonai.wierzbinska@zssal.suwalki.pl
 31Woronko Petronelap.woronko@zssal.suwalki.pl
 32Surdel Piotrp.surdel@zssal.suwalki.pl
 33