Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2024r. odbyło się bardzo wyjątkowe zakończenie roku szkolnego… Dziękowaliśmy dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i uczniom… Ale w sposób szczególny Siostrze Dyrektor Katarzynie Bragule za 6 lat kierowania naszą szkołą i za wspólne 17 lat współtworzenia naszej szkoły, za wszelkie dobro które stało się naszym wspólnym udziałem dzięki Jej obecności i pracy.