Kadra

Nauczyciele

Dyrektor:

 • s. mgr Katarzyna Braguła

Wicedyrektor:

 • s. mgr Hanna Swynczak

wychowawcy:

 • II LO p s. mgr Marzena Lata
 • II T p mgr Marzanna Kamińska
 • II LO g mgr Zbigniew Masłowski
 • II T g mgr Tomasz Mróz
 • III T mgr Anna Romanowska
 • IV T mgr Alicja Dziemian

psycholog szkolny: 

 • mgr Elżbieta Krzesicka

bibliotekarz: 

 • mgr Zofia Śliżewska

język polski:

 • s. mgr Katarzyna Braguła
 •  mgr Jadwiga Jeleniewicz
 •  mgr Zbigniew Masłowski
 •  mgr Dorota Kossa- Szoch

matematyka:

 • s. mgr Hanna Swynczak
 •  mgr Emilia Turek
 • mgr Teresa Bogdan

język angielski:

 • mgr Alicja Dziemian
 • mgr Mariusz Anuszkiewicz

język rosyjski: 

 • mgr Zofia Śliżewska

język włoski: 

 • mgr Marzanna Kamińska

 historia:

 • mgr Marzena Romanowska
 • mgr Marta Spudzis

podstawy przedsiębiorczości: 

 • mgr Halina Szuszczyńska

geografia: 

 • mgr Anna Harasimowicz
 • mgr Małgorzata Nesteruk

fizyka: 

 • mgr Michał Kiełbus

chemia, biologia, przyroda:

 • mgr Katarzyna Kalejta

edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie:

 • mgr Iwona Wierzbińska

wychowanie fizyczne:

 • mgr Iwona Wierzbińśka
 • mgr Tomasz Mróz

religia: 

 • s. mgr Marzena Lata

wychowanie do życia w rodzinie: 

 • mgr Brygida Konikowska

filozofia:

 • mgr Dorota Kossa- Szoch

zajęcia rewalidacyjne:

 • mgr Milena Grzędzińska

przedmioty zawodowe dla technika organizacji turystyki:

 • mgr Joanna Kalejta
 • mgr Małgorzata Nesteruk
 • mgr Anna Romanowska

przedmioty zawodowe dla technika przemysłu mody:

 • mgr Danuta Staszczyk
 • mgr Petronela Woronko
L.p  nazwisko, imię nauczyciela Adres poczty
1   Anuszkiewicz Mariusz   mar.anuszkiewicz@zssal.suwalki.pl
2   Bogdan Teresa   t.bogdan@zssal.suwalki.pl
3   Braguła Katarzyna   k. bragula@zssal.suwalki.pl
4   Dziemian Kamila Alicja   a.dziemian@zssal.suwalki.pl
5   Grzędzińska Milena   m. grzędzinska@zssal.suwalki.pl
6   Harasimowicz Anna   a.harasimowicz@zssal.suwalki.pl
7   Jeleniewicz Jadwiga   j.jeleniewicz@zssal.suwalki.pl
8   Kalejta Joanna   j.kalejta@zssal.suwalki.pl
9   Kalejta Katarzyna   k.kalejta@zssal.suwalki.pl
10   Kamińska Marzanna   m.kaminska@zssal.suwalki.pl
11   Kiełbus Michał   m.kielbus@zssal.suwalki.pl
12   Konikowska Brygida   b.konikowska@zssal.suwalki.pl
13   Kossa – Szoch Dorota   d.kossa-szoch@zssal.suwalki.pl
14   s. Lata Marzena   m.lata@zssal.suwalki.pl
15   Masłowski Zbigniew   z.maslowski@zssal.suwalki.pl
16   Mróz Tomasz Michał   t.mroz@zssal.suwalki.pl
17   Nesteruk Małgorzata   m.nesteruk@zssal.suwalki.pl
18   Romanowska Anna   a.romanowska@zssal.suwalki.pl
19   Romanowska Marzena   m.romanowska@zssal.suwalki.pl
20   Spudzis Marta   m.spudzis@zssal.suwalki.pl
21   Staszczyk Danuta   d.staszczyk@zssal.suwalki.pl
22   s. Swynczak Hanna   h.swynczak@zssal.suwalki.pl
23   Szuszczyńska Halina   h.szuszczynska@zssal.suwalki.pl
24   Śliżewska Zofia   z.slizewska@zssal.suwalki.pl
25   Turek Emilia   e.turek@zssal.suwalki.pl
26   Wierzbińska Iwona   i.wierzbinska@zssal.suwalki.pl
27   Woronko Petronela   p.woronko@zssal.suwalki.pl