Kadra

Nauczyciele

Dyrektor:

 • s. mgr Katarzyna Braguła

Wicedyrektor:

 • s. mgr Hanna Swynczak

wychowawcy:

 • I LO p. mgr Iwona Wierzbińska
 • II LO p s. mgr Marzena Lata
 • II T p mgr Marzanna Kamińska
 • II LO g mgr Zbigniew Masłowski
 • II T g mgr Tomasz Mróz
 • III T mgr Anna Romanowska
 • IV T mgr Alicja Dziemian

psycholog szkolny: 

 • mgr Elżbieta Krzesicka

pedagog szkolny:

 • mgr Milena Natalia Zubrzycka

bibliotekarz: 

 • mgr Zofia Śliżewska

język polski:

 • s. mgr Katarzyna Braguła
 • mgr Jadwiga Jeleniewicz
 • mgr Zbigniew Masłowski
 • mgr Dorota Kossa- Szoch
 • mgr Małgorzata Wojtowicz-Dembowska

matematyka:

 • s. mgr Hanna Swynczak
 •  mgr Emilia Turek
 • mgr Teresa Bogdan

język angielski:

 • mgr Alicja Dziemian
 • mgr Mariusz Anuszkiewicz

język rosyjski: 

 • mgr Zofia Śliżewska

język włoski: 

 • mgr Marzanna Kamińska

 historia:

 • mgr Marzena Romanowska
 • mgr Marta Spudzis

podstawy przedsiębiorczości: 

 • mgr Halina Szuszczyńska

geografia: 

 • mgr Anna Harasimowicz
 • mgr Małgorzata Nesteruk

fizyka: 

 • mgr Michał Kiełbus

chemia, biologia, przyroda:

 • mgr Katarzyna Kalejta

edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie:

 • mgr Iwona Wierzbińska

wychowanie fizyczne:

 • mgr Iwona Wierzbińska
 • mgr Tomasz Mróz

religia: 

 • s. mgr Marzena Lata
 • s. mgr Małgorzata Grochowska

filozofia:

 • mgr Dorota Kossa- Szoch

zajęcia rewalidacyjne:

 • mgr Milena Natalia Zubrzycka

przedmioty zawodowe dla technika organizacji turystyki:

 • mgr Beata Choińska
 • mgr Małgorzata Nesteruk
 • mgr Anna Romanowska

przedmioty zawodowe dla technika przemysłu mody:

 • mgr Monika Konopska
 • mgr Agnieszka Dziuba
Lp.Nazwisko imię nauczycielaAdres poczty
 1Anuszkiewicz Mariuszmar.anuszkiewicz@zssal.suwalki.pl
 2Bogdan Teresa t.bogdan@zssal.suwalki.pl
 3Braguła Katarzyna   k. bragula@zssal.suwalki.pl
 4Choińska Beatab.choinska@zssal.suwalki.pl
 5Dziemian Kamila Alicja   a.dziemian@zssal.suwalki.pl
 6Dziuba Agnieszkaa.dziuba@zssal.suwalki.pl
 7s. Grochowska Małgorzatam.grochowska@zssal.suwalki.pl
 8Harasimowicz Annaa.harasimowicz@zssal.suwalki.pl
 9  Jeleniewicz Jadwigaj.jeleniewicz@zssal.suwalki.pl
 10  Kalejta Katarzynak.kalejta@zssal.suwalki.pl
 11  Kamińska Marzannam.kaminska@zssal.suwalki.pl
 12  Kiełbus Michałm.kielbus@zssal.suwalki.pl
 13Konopska Monikam.konopska@zssal.suwalki.pl
 14  Kossa – Szoch Dorotad.kossa-szoch@zssal.suwalki.pl
 15  s. Lata Marzenam.lata@zssal.suwalki.pl
 16  Masłowski Zbigniewz.maslowski@zssal.suwalki.pl
 17  Mróz Tomasz Michałt.mroz@zssal.suwalki.pl
 18  Nesteruk Małgorzatam.nesteruk@zssal.suwalki.pl
 19  Romanowska Annaa.romanowska@zssal.suwalki.pl
 20  Romanowska Marzenam.romanowska@zssal.suwalki.pl
 21  Spudzis Martam.spudzis@zssal.suwalki.pl
 22 Staszczyk Danutad.staszczyk@zssal.suwalki.pl
 23  s. Swynczak Hannah.swynczak@zssal.suwalki.pl
 24  Szuszczyńska Halinah.szuszczynska@zssal.suwalki.pl
 25  Śliżewska Zofiaz.slizewska@zssal.suwalki.pl
 26  Turek Emiliae.turek@zssal.suwalki.pl
 27  Wierzbińska Iwonai.wierzbinska@zssal.suwalki.pl
 28Wojtowicz-Dembowska Małgorzatam.wojtowicz-dembowska@zssal.suwalki.pl
 29Woronko Petronelap.woronko@zssal.suwalki.pl
 30Zubrzycka Milena Nataliam.grzedzinska@zssal.suwalki.pl