Internat

Mieści się w pobliżu szkoły. Daje możliwość zamieszkania dziewczętom spoza Suwałk, mającym trudności z dojazdem. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku.

Do dyspozycji mieszkanek internatu jest sala rekreacyjna, kawiarenka, sala fitness. Wychowanki zakwaterowane są w 2,3,4,5 osobowych pokojach. Kameralne warunki stwarzają klimat wzajemnego otwarcia i przyjaźni.

Wychowawczynie internatu:

s. mgr Marzena Lata,

s. mgr Joanna Olszewska

p. mgr Iwona Wierzbińska

s. mgr Marta Długosz

ZSSS w Suwałkach (97).jpg

PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZAMIESZKAJ …