VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SUWAŁKACH

PROFIL PEDAGOGICZNY

Profil pedagogiczny to kierunek skierowany do osób otwartych, aktywnych, zainteresowanych tematyką społeczną, motywami ludzkiego postępowania, pracą z innymi ludźmi, pomocą drugiemu człowiekowi, pracą z dziećmi, młodzieżą.

Rozszerzenia:

  • język polski,
  • język angielski,
  • wiedza o społeczeństwie

JĘZYKI OBCE:

angielski i niemiecki

Uczniowie liceum, co roku otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w nauce oraz Stypendium finansowe Siostry Inspektorki za wyniki w nauce oraz zaangażowanie w życie szkoły.          

Uczniowie reprezentują szkołę w konkursach polonistycznych i historycznych. Mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas licznych zajęć dodatkowych.

W trakcie edukacji rozwijane są takie umiejętności jak:

  • kreatywność,
  • samodzielność, 
  • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz pracy w zespole.    

Sylwetka absolwenta:

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych w przyszłości takimi zawodami jak: psycholog, pedagog, wychowawca domu dziecka, ośrodka pomocy społecznej, czy zakładu poprawczego, doradca zawodowy,  terapeuta, historyk, filolog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz, dziennikarz, politolog itp.

Absolwent liceum może kontynuować naukę na kierunkach pedagogicznych: psychologii, pedagogice, logopedii, resocjalizacji, edukacji artystycznej, andragogice oraz humanistycznych: dziennikarstwie, filologii, prawie, kulturoznawstwie, filozofii, politologii, europeistyce i innych pokrewnych.

Trzy  powody,  dla których warto się uczyć na tym kierunku w naszej szkole:

  • nauka w liceum pomoże Ci skupić się na przedmiotach potrzebnych do zdania matury z wynikiem, który Cię zadowoli i umożliwi dalszą edukację na studiach,
  • jeśli nie jesteś zdecydowany, nie musisz już teraz określać, jaki zawód chcesz wybrać. Liceum daje Ci czas, by to odkryć,
  • możesz zdobywać wiadomości z dziedziny, która Cię interesuje, wystarczy wybrać odpowiedni profil.