Historia szkoły

Początki szkoły są związane z postacią ks. K. Hamerszmita. Dzięki jego pasterskiej trosce, w Suwałkach rozpoczęły pracę Siostry Salezjanki. Misją zgromadzenia założonego przez św. Jana Bosko, genialnego wychowawcę, jest praca wychowawcza wśród młodych, przyjacielska obecność, pomoc na drodze wzrostu ku dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. Proces wychowania opiera się, zgodnie z założeniami św. Jana Bosko, na systemie prewencyjnym – odwołującym się do rozumu, religii i miłości, popartym nadzieją i dbającym o radość w codziennych kontaktach.

W budynkach przy ul. Sejneńskiej 10 w 1992 roku siostry rozpoczęły organizowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Stopniowo remontowano kolejne pomieszczenia przeznaczając je na sale lekcyjne, pracownie, internat, stołówkę. Pierwszą dyrektorką szkoły była s. Jadwiga Pruska. Jej wysiłkowi i zaangażowaniu szkoła zawdzięcza ramy organizacyjne i początek właściwej sobie tradycji. Dziś szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami (biologiczną, językową, komputerową, pracowniami zawodowymi), bogatym księgozbiorem, świetnymi warunkami pracy, a przede wszystkim wspaniałym gronem nauczycieli, cierpliwych i zawsze pełnych nadziei. Bogactwem szkoły są ludzie młodzi, pełni pasji życia, otwarci, gotowi stawić czoła trudnościom.

Kilka słów na temat budynków, w których funkcjonuje szkoła. Dwa z nich pochodzą z 2 poł. XIX w. i wchodzą w skład zabytkowego kompleksu pokoszarowego. Stacjonował tu 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. J. Kozietulskiego. Okazały budynek, o fantazyjnie wyciętych szczytach, będący kasynem oficerskim mieści dziś min. stołówkę internatu, pracownię, szkolna aulę, a zwany jest przez szkolną społeczność Strasznym Dworem.

Informacje historyczne oraz fotografie archiwalne dzięki uprzejmości i w oparciu o publikację p. Krzysztofa Skłodowskiego: 3. Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. Jana Kozietulskiego (1920 – 1939), Suwałki 2004 oraz ze Zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. ge. Sikorskiego w Londynie .

Ogólny widok koszar od strony Hańczy.
Wejście główne na teren koszar 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich.
Żołnierze z 3. Pułku Szwoleżerów na placu przed kasynem oficerskim (dzisiaj budynek szkolny).

Wiele ciekawych informacji i unikatowych zdjęć dotyczących 3. pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego można odszukać w szkolnej bibliotece bądź na stronach internetowych. Poniżej link do strony cyfrowej biblioteki Polona, która w swoich zbiorach zawiera również informacje dotyczące historii naszego miasta.

Biblioteka Polona