TECHNIKUM NR 5 W SUWAŁKACH

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Technik organizacji turystyki to kierunek adresowany do osób otwartych, aktywnych, interesujących się podróżami, geografią i organizacją wycieczek, lubiących kontakt z ludźmi i przygody.          

   

Rozszerzenia:

język angielski

JĘZYKI OBCE:

angielski i niemiecki

                                                                                                                                                                 

W czasie nauki na kierunku technik organizacji turystyki uczeń:

 • przygotowuje dokumentację turystyczną: programy, kalkulacje, rozliczenia imprez turystycznych;
 • samodzielnie planuje i organizuje wyjazdy turystyczne;
 • zdobywa wiedzę na temat atrakcji turystycznych Suwalszczyzny, regionów Polski i świata;
 • zdobywa umiejętność założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (biznesplan, rejestracja firmy, działania marketingowe);
 • nabywa umiejętność obsługi turystów w obiektach noclegowych, biurach podróży i centrach informacji turystycznej.       

Zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych realizowane są w dobrze wyposażonej pracowni symulacyjnej, która funkcjonuje jako Szkolne Biuro Turystyczne „Sales Tour”.  W celu zapoznania ucznia z  przyszłym środowiskiem pracy organizowane są wizyty studyjne w przedsiębiorstwach turystycznych: hotelach, biurach podróży i centrach informacji turystycznej. Uczeń w czasie nauki bierze udział w licznych wyjazdach szkoleniowo-turystycznych, np. Podlaskim Szlakiem Tatarski, Szlakiem Zamków Krzyżackich.                     

Uczniowie technikum, co roku otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w nauce oraz Stypendium finansowe Siostry Inspektorki za wyniki w nauce oraz zaangażowanie w życie szkoły.                                                                                                                  

Uczniowie reprezentują szkołę w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce, ogólnopolskim konkursie ekonomicznym Szkolne Mistrzostwa Menadżerskie i innych konkursach przedmiotowych. Osiągają wysokie wyniki egzaminów zawodowych. Mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas licznych zajęć dodatkowych.

Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, Branżowe Symulacje Biznesowe – Wirtualne Biuro Podróży.

Od 5 lat szkoła przy współpracy z branżą turystyczną i lokalnymi samorządami, nauczycielami oraz uczniami kierunku technik organizacji turystyki organizuje Międzyszkolny konkurs wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, którego głównym celem jest rozbudzanie pasji krajoznawczej i turystycznej oraz kształcenie przyszłej kadry turystycznej.

                                                                                                                                                                                                                         6 marca 2020 roku na uroczystej gali w Warszawie Zespół Szkół Sióstr Salezjanek otrzymał statuetkę i dyplom „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” za projekt Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „MgSales Food”, prowadzone przez klasę III technikum obsługi turystycznej w roku szkolnym 2018/2019.   

W trakcie edukacji rozwijane są takie umiejętności jak:

 • kreatywność,
 • samodzielność, 
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz pracy w zespole.    

Pracodawcy, z którymi współpracuje szkoła np. w zakresie realizacji  praktyk, staży:

 • Biuro Podróży Rainbow Tours w Suwałkach,
 • Biuro Podróży Eskapada w Suwałkach,
 • Biuro Podróży Suwalszczyzna,
 • Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach,
 • PTTK Oddział Suwałki,
 • Wigierski Park Narodowy,
 • Suwalski Park Krajobrazowy,
 • Suwalska Organizacja Turystyczna,
 • Hotele LOFT, Akwilon, Velvet, Dom Nauczyciela, Szyszko,
 • Muzeum Okręgowe w Suwałkach.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu szkoły uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy w:

 • biurach podróży,
 • centrach informacji turystycznej,
 • obiektach noclegowych (hotelach, ośrodkach turystycznych, gospodarstwach agroturystycznych),
 • ośrodkach sportu i rekreacji,
 • organizacjach turystycznych,
 • urzędach miast i gmin (wydziałach zajmujących się turystyką),
 • jako przewodnik turystyczny i pilot wycieczek,
 • zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. biur podróży, gospodarstw agroturystycznych, 
 • kontynuowania nauki na studiach wyższych na kierunkach turystycznych, geograficznych, ekonomicznych, zarządzania.

Trzy  powody,  dla których warto się uczyć na tym kierunku w naszej szkole:

 • zdobędziesz umiejętności potrzebne nie tylko w zawodzie ale i w życiu codziennym,
 • Już w trakcie nauki będziesz mógł nawiązać współpracę z pracodawcami i zarabiać swoje pierwsze pieniądze,
 • Na studiach (zwłaszcza technicznych) absolwenci technikum mają łatwiej (mają większą wiedzą z przedmiotów branżowych niż rówieśnicy z liceów).