Punkty Rekrutacyjne

Ósmoklasisto, możesz zdobyć maksymalnie 200 punktów w rekrutacji do

 VI Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach i Technikum nr 5 w Suwałkach

w roku szkolnym 2022/2023

Punty uzyskujesz za :

 1. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty:
 2. z języka polskiego – maksymalnie 35 punktów
 3. z matematyki – maksymalnie 35 punktów
 4. z języka obcego nowożytnego – maksymalnie 30 punktów

Razem możesz zdobyć 100 punktów, następne punkty w możesz zdobyć za:

 • Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej do VI Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach:
 • język polski – maksymalnie 18 punktów
 • matematyka – maksymalnie 18 punktów
 • język angielski – maksymalnie 18 punktów
 • wiedza o społeczeństwie – maksymalnie 18 punkty
 • Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej do Technikum nr 5 w Suwałkach  :
 • język polski – maksymalnie 18 punktów
 • matematyka – maksymalnie 18 punktów
 • geografia – maksymalnie 18 punktów
 • informatyka – maksymalnie 18 punktów

Oceny przeliczne są w skali: celujący – 18 punktów; bardzo dobry – 17 punktów; dobry – 14 punktów; dostateczny – 8 punktów; dopuszczający – 2 punkty.

Możesz zdobyć dodatkowe punkty za:

 • Świadectwo ukończenie szkoły podstawowej  z wyróżnieniem – 7 punktów.
 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu możesz otrzymać punkty.
 • Osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych wpisane na świadectwie możesz uzyskać maksymalnie 18 punktów

Zdobywasz kolejnych 100 punktów.

Co jeszcze powinieneś zrobić?

 1. Wypełnić elektronicznie wniosek  o przyjęcie do liceum/technikum na stronie www.zssal.suwalki.pl, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru. W razie problemów z wypełnieniem wniosku można liczyć na pomoc.
 2. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty przynieś te dokumenty do szkoły.
 3. Przynieś dwa podpisane na odwrocie zdjęcia.
 4. Jeśli starasz się o przyjęcie do technikum, odbierz w sekretariacie skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, by wykluczyć przeciwskazania do wykonywania zawodu technik organizacji turystyki.