Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Natalia Dobrijałowska kl. III T

Zastępca: Łukasz Stefanowicz kl. II T g

Sekretarz: Maja Pawłowska kl. II LO g

Członek: Natalia Aleksa kl. II LO p