Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Kamila Aneszko kl. IV T p

Zastępca: Paulina Dydzińska kl. IV LO p

Sekretarz: Maria Koniecko kl. II T p

Członek: Dominika Wysocka kl. IV T p