Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Anna Gudanowska kl. III T p

Zastępca: Paulina Dydzińska kl. III LO p

Sekretarz: Julia Cieraszko kl. II LO p

Członek: Zuzanna Jurewicz kl. I T p