Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Pani Elżbieta Capała

Zastępca: Pan Michał Paruch

Członek: Pani Sabina Brodowska