Laureaci Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

W dniu 23 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 w naszej Szkole  odbyły się zawody I stopnia – etap szkolny Ogólnopolskiej  Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach Społecznych”.

Uczestnicy etapu szkolnego rozwiązywali indywidualnie jednakowy test
(w formie pisemnej) składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.

W etapie szkolnym Olimpiady uczestniczyło 55  uczniów klas:  trzecich (32)
 i drugich (23).

Wymagania klasyfikacyjne do etapu wojewódzkiego  Olimpiady osiągnęło 7 uczniów

I etapu:  Grygajtys Julia, Wysocka Dominika, Rentel Weronika  Szymczyk Eliza (3p T)  Aleksandra Bieluch (3p LO) i  Kisielewska Julia (3g LO) oraz Kacper Radzewicz (2p LO).

Komitet Szkolny  po przeprowadzeniu etapu szkolnego Olimpiady i ocenie testów,
wyłonił  zespól, składający się z trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów.

Do etapu wojewódzkiego Olimpiady  został zgłoszony zespół, w skład którego wchodzą uczennice klasy 3pT :

I   miejsce: Grygajtys Julia                           

II  miejsce: Wysocka Dominika       

III miejsce:  Rentel Weronika