Podlaski Kompas Pracy

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek bierze udział w projekcie realizowanym przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr Podlaski Kompas Pracy. Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego poprzez stworzenie sieci współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, tworzenie Punktów Informacji i Kariery, doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego.
W ramach projektu został utworzony portal doradczy – interaktywna mapa szkół i placówek edukacyjnych kształcenia zawodowego w województwie podlaskim. Można tam znaleźć informacje o szkołach, uczelniach, instytucjach szkoleniowych kształcących w różnych zawodach na terenie województwa podlaskiego.