POMAGAMY UKRAINIE

Nasza szkoła włączyła się w zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla mieszkańców Ukrainy. W dniach 9 – 11 marca Siostry, nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły przynosili leki, materiały opatrunkowe i środki dyzenfekujące które, zostaną przekazane na Ukrainę za pośrednictwem Caritas Diecezji Ełckiej.