REKRUTACJA

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II oferuje absolwentom szkół podstawowych naukę w

  • VI Liceum Ogólnokształcącym w klasie  o profilu humanistycznym
  • Technikum nr 5 w zawodzie technik organizacji turystyki

Ósmoklasisto!

serdecznie i z wiarą w Twój talent i możliwości zapraszamy do Szkoły

Link do rekrutacji: