Stypendia

Do 15 września 2020 r. można składać wnioski o stypendium. Jest to pomoc socjalna, finansowa dla rodzin.

Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego to 528 zł netto na jednego członka rodziny. Z 1ha przeliczeniowego 308 zł.

Wniosek o stypendium – nowy 2019

Oświadczeni – numer konta

Oświadczenie_wnioskodawcy 2020_2021

Katalog zakupów na stypendium szkolne